divendres, 11 de gener de 2008

BUTLLETÍ número 2

El Servei de Gestió documental i ARXIU gestiona als dipòsits de Castell d'Aro diferents tipus de documentació municipal, entre aquesta la generada pel Jutjat de Pau des del 1852; la de diferents associacions culturals, esportives, polítiques i sindicals del municipi sorgides els primers anys del segle XX; la documentació de persones del municipi que procurant que no es perdés han cedit a l'arxiu o la del propi Ajuntament des del 1853. Un total de 19 conjunts documentals i 20 col·leccions (a 1/10/2008); entre premsa, fotografies, cartells, cartografia, revistes i segells municipals.
Un total de 477 metres lineals de documentació, unes 5245 caixes.
Us adjuntem ara un quadre amb l'estadística de consultes i préstecs d'aquesta documentació referent al passat any 2007 i la del 2006 per tal que pogueu apreciar-ne la diferència: