dimecres, 2 d’abril de 2008

BUTLLETÍ número 5

TRIA I ELIMINACIÓ. El Servei de Gestió documental i ARXIU (SGDiA) no conserva tota la documentació. En la fase final de l'evolució dels documents es decideix de conservar-los o d'eliminar-los, en virtut del seu valor administratiu, legal, fiscal o històric. La selecció de documents es fa d'acord amb el què es decideixi juntamentamb els caps de departament i d'acord amb la legislació vigent sobre tria i eliminació de l'Administració pública (Decret 117/1990, l'Ordre de 15 d'octubre de 1992, etc.)
Per tal de controlar el mecanisme d'eliminació de documents a l'Ajuntament, es centralitza aquest servei al Servei de Gestió documental i Arxiu (SGDiA).
D'acord amb els procediments d'eliminació, només s'eliminen les còpies o els duplicats dels documents originals, sempre que els originals estiguin localitzats i en bon estat de conservació. Pel que fa a l'eliminació d'originals, només s'eliminen aquells originals que oficialment hagin estat autoritzats per l’Ajuntament i per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria de la Documentació de la Generalitat de Catalunya.
Un cop acordada la seva eliminació es seguirà el protocol que correspon.