dilluns, 8 de març de 2010

BUTLLETÍ número 19

ESTADÍSTIQUES 2009

Figura 1
El primer butlletí bimestral de l'any, tot i que amb retard, ve a mostrar l'estadística de consultes externes i préstecs interns de l'any 2009 en relació els tres anys anteriors (2006, 2007 i 2008). Com l'any passat les xifres es poden interpretar com un reflex de diferents situacions que s'estàn vivint en els darrers anys en relació a la tramitació de certs tipus d'expedients.
Com podem veure a la primera gràfica (figura 1), el nombre de préstecs interns ha continuat augmentant respecte l'any 2008, però si bé aquest creixement no ha continuat la línia ascendent dels anys anteriors, continua essent positiu el seu augment. Pel què fa a les consultes externes, seguint la línia del 2007 al 2008, aquestes han continuat disminuïnt. En aquest cas la informació que en podem extreure pot ser força representativa de la conjuntura econòmica en què es troba el país.


Figura 2
A la segona gràfica (figura 2) podem veure que en general aquella informació que més és demanada tant pels usuaris interns de l'Ajuntament, com pels externs, els ciutadans, sol ser la documentació procedent d'Obres i Urbanisme, bàsicament llicències d'obres i en menys grau, però també destacada, la procedent de Medi Ambient, concretament les llicències ambientals II.2 o les comunicacions ambientals (annex III). Això vol dir, sobretot centrant-nos en les llicències d'obres, que els ciutadans que venien al Servei de Gestió Documental i Arxiu a consultar aquestes llicències (fossin propietaris que volien fer reformes i necessitaven els plànols, immobiliàries que volien vendre habitatges i que volien comprovar que totes les construccions eren legals, etc.) era símptome d'una època de benestar econòmic que ha vist com en aquests dos darrers anyses truncava per aquest clima de crisi generalitzat a tots els sectors, però de forma especial en el de l'immobiliària, o com vulgarment es coneix, en aquella economia directament relacionada amb el "totxo".
No deixa de ser curiós com la lògica: no hi ha diners = no comprem habitatges queda perfectament reflectida en les estadístiques d'un servei que entre altres objectius té el de donar resposta a totes aquelles demandes d'informació que el conjunt de ciutadans reclami, i que fins fa dos anys l'interès es centrava en la informació d'obres i urbanisme.
Aquesta estadística permet veure com un "servei" es mou i treballa en base al interès d'aquells que serveix (ciutadans, personal ajuntament, altres administracions, etc.). La demanda d'informació encarada a l'obtenció ràpida i eficient de dades sobre llicències d'obres, plans parcials, projectes d'urbanització, etc. ha establert prioritats dins el nostre Servei i ens ha fet crear i anar millorant les eines de classificació i descripció per aquest tipus d'expedients.

El creixement de consultes a nivell intern va fer plantjar-nos fa cosa de cinc anys catalogar les llicències ambientals i les comunicacions ambientals i aquesta decisió ha resultat profitosa perquè les consultes externes d'aquest tipus d'expedients també sempre han estat considerables, i sobretot arran de l'adequació als requeriments de la llei 3/1998, de la Intervenció Integral de l'Administració General. Enginyers contractats pels titulars de les pròpies activitats i enginyers d'entitats de control ambiental (ECA) van passar pel nostre Servei i van engruixir l'estadística de consultes externes d'aquest tipus d'expedient.
De 2007 a 2009, també en motiu d'un creixent de consultes internes del propi ajuntament vam passar a catalogar tota la documentació relacionada amb patrimoni, han estat l'altre gran volum de documentació que fins avui ens ha requerit més precisió en la seva classificació i descripció.
Desconeixem si en el futur, des d'un punt de vista arxívistic continuaran tenint interès aquests blocs d'informació, o caldrà centrar-nos en un altre tipus d'expedients, en qualsevol cas els usuaris interns i externs diran.
La resta de documentació no tant consultada del FONS DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL (1858 - ?) ha estat, és i serà sempre inventariada i en la mesura que és consultada passa a ser catalogada amb més precisió, però serà la demanda informativa la que ens farà prioritzar en bloc el tractament més exhaustiu d'uns determinats tipus d'expedients.