dimarts, 4 de maig de 2010

BUTLLETÍ número 20

PROJECTE DE DIGITALITZACIÓ

Aquest any 2010, el Servei de Gestió Documental i Arxiu participa del pla extraordinari d'ocupació local per a la contractació de treballadors/res desocupats/des en col·laboració amb entitats locals promogut per la Generalitat de Catalunya i en col·laboració amb els ajuntaments.
Aquesta participació aquest any anava dirigida als sectors emergents de la nova economia: les energies renovables, l'eficiència i l'estalvi energètic i les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació). El nostre servei en aquest cas hi participa com a departament de l'ajuntament directament implicat en l'impacte d'aquestes tecnologies en la relació entre el ciutadà i l'ajuntament. Les TIC han modificat, modifiquen i modificaran tot el que és la gestió de les tramitacions amb el ciutadà, l'accés a les dades, la seva conservació i la seva migració a altres suports per vetllar per aquesta conservació i accés en el temps.
Dit pla permetrà disposar d'una documentació avui en suport paper, en suport electrònic. Permetrà millorar-ne la seva consulta i accés sense posar en perill la integritat de la documentació degut a la seva manipulació. Aquestes tasques de digitalització de documents permetran al Servei de Gestió Documental i Arxiu disposar de dues persones durant 6 mesos, 24'5 hores setmanals, digitalitzant els llibres d'actes del Ple (1843-1997) i de Junta de Govern Local (1872-1997), i el fons d'imatges. La data prevista d'inici serà el proper 1 de juny.
No cal dir, que aquesta experiència beneficiarà al propi ajuntament perquè permetrà disposar d'una documentació molt important digitalitzada amb el benefici que suposa per la seva consulta i la seva seguretat. Així mateix, amb aquesta participació en aquest pla, el Servei de Gestió Documental i Arxiu, i en definitiva l'ajuntament, facilita als beneficiaris coneixements i pràctica en un sector concret i actual a nivell de mercat laboral fomentant l'ocupació entre persones que es troben a l'atur.