dimecres, 30 de novembre de 2011

4rt RACÓ DE LA MEMÒRIA

Aquesta tardor s'ha publicat un nou butlletí municipal i un nou RACÓ DE LA MEMÒRIA.

L'Arxiu us proposa un nou joc de comparacions, però aquest cop la imatge més antiga us mostra una ubiocació concreta i alhora una celebració d'un acte en dit punt. Us mostrem el pas de la processó del Corpus pel carrer església de Platja d'Aro la tarda del dijous 13 de juny de 1963.

Si bé les diferències amb la imatge superior són clares, la façana de l'actual "Restaurant El Quijote", a la dreta de la imatge, es manté força idèntica després de prop de cinquanta anys. Pel que fa a la resta de construccions i aspecte general del tram de carrer l'evolució és notable, fins al punt que la imatge superior recorda més l'immutable nucli antic de Castell d'Aro. 

I és que si bé no es pot comptar per segles, Platja d’Aro té ja la seva història, i imatges com la que us presentem ens evidencien que aquest nucli té unes arrels que no estan basades en el turisme, que la platja de Fenals era un nucli de població rural, més aviat petit, amb les seves festes i tradicions com arreu i on l’agricultura era l’economia predominant. La primera meitat del segle XX els establiments que podia tenir dedicats al visitant no diferien massa dels que pot tenir un municipi no turístic (algun hostal, hotel, cafeteria, restaurant, “colmado”, etc.). És a partir dels anys cinquanta i sobretot seixanta que té lloc l’exponencial creixement turístic i urbanístic de Platja d’Aro.

Deu mesos  abans de la imatge superior l’Ajuntament s’havia traslladat de Castell d’Aro a aquest nucli, precisament perquè el seu sector terciari s’estava insinuant cada cop més com la futura economia predominant al municipi. En resposta a la demanda de gestió que aquest creixement suposava en matèria d’infraestructura pública i privada, el govern del moment va decidir traslladar-s’hi per poder gestionar més directament aquest nou capítol de la història del municipi.