dimarts, 27 de març de 2012

LLIBRE DE PROHOMENADES O SENTÈNCIES RURALS DE LA VALL D'ARO

En temps de Pere III el Cerimoniós, l’any 1374, tots els pobles o parròquies de la vall del Ridaura varen aconseguir de mans del Rei constituir la universitat de la Vall d’Aro (entesa com a col·lectivitat d’habitants a la qual el Rei reconeixia certs privilegis) i es van designar unes personalitats o prohoms per actuar en representació d’aquesta comunitat. Constituir-se en “universitat” era un pas més en el camí de no haver de dependre de la jurisdicció senyorial que tenia el batlle de Sant Feliu de Guíxols sobre tota la vall (aquesta autonomia però no es va aconseguir fins el 1698, any en que la Vall d’Aro assolí la batllia reial).

Els prohoms solien ser persones destacades de les localitats, caps de casa, que assistien al batlle de Sant Feliu en actes pericials o arbitrals que tenien lloc a la Vall d’Aro. A la pràctica, i quan la reclamació era menor (sobre aigües, camins i límits de propietats) eren els que realment es personaven al lloc de la reclamació, excusaven la presència del batlle i, amb uns testimonis, intentaven resoldre els litigis o formalitzar les actuacions legals que sorgien (1). 

A l’Arxiu de Castell-Platja d’Aro disposem d'una còpia fidel de l'època del Llibre de Prohomenades o sentències rurals de la Vall d’Aro amb les sentències hagudes entre l’any 1701 i 1852 a la zona que comprenia l’actual terme de Castell-Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro. Durant la guerra del Francès es va cremar molta documentació, i entre aquesta hi havia el plec de sentències rurals de la Vall d’Aro que aixecaven in situ els prohoms. El bon costum de periòdicament agafar el recull de sentències que els diferents prohoms feien i fer-les "passar a net" per un copiador, i que els francesos en cremessin tan sols el plec de sentències aixecades in situ, ha permès que avui disposem d'una còpia (si bé la podríem qualificar d'original de l'època) d'aquestes sentències. La gran notícia va tenir lloc a finals dels anys vuitanta del segle passat, quan l'antic arxiver de Sant Feliu de Guíxols, el Sr.Àngel Jiménez, va descobrir a l'arxiu de Sant Feliu, un considerable plec de fulls solts de sentències rurals realitzades pels prohoms de la Vall d’Aro, entre el 1755-58 al 1814. Un plec que amb anterioritat havia estat relligat en format llibre i que per error s'havia barrejat amb els manuals d'acords del fons documental de l'Ajuntament de Sant Feliu. Aquest fulls solts eren part de les sentències rurals de la Vall d'Aro que van cremar els francesos i que abans el copiador havia "passat en net".

Avui, 27 de març de 2012, l’Arxiu de Sant Feliu ha fet efectiu l’acord de Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols de fer entrega a l’Arxiu municipal de Castell-Platja d’Aro el plec de documents amb sentències rurals realitzades pels prohoms de la Vall d’Aro entre el 1755-58 al 1814. Aquests fulls solts relligats es retroben després de més de dos segles amb la còpia que en van fer els copiadors de l'època.

D'esquerra a dreta: Xavier Conchillo Roca, tècnic de l'Arxiu de Castell-Platja d'Aro, rebent a l'Arxiu de Sant Feliu, de mans de Marc Auladell Agulló, tècnic de l'arxiu, el document. 
AUTOR: Jordi Ferrando March

L’Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, en el moment que va localitzar aquests documents, fent un seguiment fidel d’un dels pilars de l’arxivística, el “principi de provinença i de respecte a l’ordre originari”, segons el qual els documents d’una mateixa provinença, creats per una institució o organisme concret, no s’han de barrejar amb els d’una altra provinença, va separar aquest document del fons documental de l’Ajuntament. A partir d’aquí, atès que el que queda del fons documental de l’antiga “universitat” de la Vall d’Aro resideix al nostre arxiu (gran part va ser cremat, com hem apuntat, per l’exèrcit francès el 1808) i que precisament n'és aquest famòs Llibre de Prohomenades o sentències rurals de la Vall d’Aro, fa uns mesos ens van comunicar la seva intenció de fer efectiva aquesta entrega.  
   
L’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i el seu arxiu municipal reitera l’agraïment a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i al seu arxiu municipal per aquest gest lloable, des d’avui mateix aquesta documentació passa a complementar la documentació d’època reial i senyorial que conservem a l’Arxiu, i ens permet entendre una mica més com treballava administrativament la universitat de la Vall d'Aro.

A l'esquerra, vista parcial del Llibre de Prohomenades o sentències rurals de la Vall d'Aro i a la dreta, el recull de sentències aportat per l'Arxiu de Sant Feliu de Guíxols
AUTOR: Arxiu Municipal Castell-Platja d'Aro


+INFO
(1) JIMÉNEZ, Àngel. (desembre 1989) A l'entorn del manuscrit: "Llibre de Prohomenades o sentències rurals de la Vall d'Aro". “La Revista de la Vall d’Aro El Carrilet”. Núm. 16 i 17, pàg. 4-6. 

(2) JIMÉNEZ, Àngel. (febrer 1990) A l'entorn del manuscrit: "Llibre de Prohomenades o sentències rurals de la Vall d'Aro". “La Revista de la Vall d’Aro El Carrilet”. Núm. 17, pàg. 32 i 33.