dijous, 9 d’agost de 2012

El Consell Internacional dels Arxius i l'UNESCO, ara el Parlament de CatalunyaEn un dels moments significatius dels arxius a nivell internacional durant anys, la Conferència General de la UNESCO aprovà per unanimitat en la sessió plenària del 10 de novembre de 2011 la Declaració Universal dels Arxius.
Poc més d’un any després que el Consell internacional d’Arxius – ICA decidís per unanimitat aprovar el text de la Declaració Universal sobre els Arxius, durant l’Assemblea General, d’Oslo, el 17 de setembre de 2010. El passat novembre va ser l’Assemblea General de la UNESCO qui va ratificar per unanimitat dita Declaració. Aquesta important decissió és un pas bàsic en la millora de la comprensió dels usuàris dels arxius, alhora que és una gran oportunitat per millorar la consciència dels arxius en el públic en general.
La Declaració posa en evidència la rellevància i el paper dels arxius en la societat moderna. Destacant el rol jugat en la transparència admnistrativa, en l’actuació democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva. Sense oblidar en cap moment la tradicional preocupació per satisfer les necessitats de la investigació històrica, la Declaració reposiciona la gestió eficaç dels arxius, com un dels puntals de la base de la moderna administració pública, les bones pràctiques en l’empresa privada, i el fàcil accés dels ciutadans a la informació.
La primera versió de la declaració fou redactada pels arxivers del Quebec l’any 2007. La Secció de l’ICA d’Associacions Professionals (SPA), junt amb un grup de treball internacional, desenvolupà el text per fer-lo més entenedor per a un públic universal, tenint en compte les diferències en la tradició del llenguatge, culturals i arxivístiques. SPA, en el seu moment, presionà perquè l’ICA aprovés el text en tot el seu conjunt. Fet que comportà que s’hi generèssin debats estimulants abans d’obtenir-ne l’aprovació definitiva a la Junta General d’Oslo, de setembre de 2010.
Des d’aleshores la comunitat arxivística internacional ha treballat incansablement perquè dita declaració fos adoptada per la UNESCO, i un cop assolida dita fita el repte, a partir d’ara, serà utilitzar la Declaració amb la màxima eficàcia i que, d’una vegada per totes, els arxius es treguem de sobre la percepció antiquada del nostre paper, per finalment prendre el lloc que ens correspon com actors importants en el cor de l’administració pública i en el centre de la memòria social.

Coincidint amb la celebració del Dia Internacional dels Arxius, el 9 de juny passat, l'Associació d'Arxivers de Catalunya es va adreça al Parlament de Catalunya perquè fes la seva declaració i l'adoptés de manera institucional, tal com recull la resolució de la UNESCO: "Encoratjar als estats membres a tenir en compte els principis enunciats en la Declaració Universal sobre els Arxius en formular i aplicar estratègies i programes de futur en l'àmbit nacional".  La proposta de resolució que ha de votar el Parlament de Catalunya vol encoratjar les administracions públiques catalanes a tenir en compte en llur actuació els principis que s'hi enuncien i a aplicar estratègies i programes per tal d'assolir es objectius que s'hi descriuen.


Per més informació cliqueu aquí.

Rebloguejat en part del bloc del Grup d'arxivers de Lleida.