dimecres, 18 de juny de 2014

10è RACÓ DE LA MEMÒRIA

Vista de la Platja Gran de Platja d'Aro des de Riuet, i en primer terme una incipient fase inicial de la marina de Port d'Aro. El juliol de l'any 1975 l'Estat Espanyol va autoritzar a la societat Sierra de Mias S.A. a desenvolupar aquesta base nàutica, que inicià l'activitat el maig de 1978. La tardor d'aquell mateix any però, per disminuir l'onatge que entrava a la marina es va començar a construir un espigó corbat. Justament, la instantània històrica mostra les retroexcavadores treballant en aquesta obra.

El gran canvi en relació amb la imatge actual d'aquesta vista del port, és l'edifici social de Port d'Aro o Club Nàutic, que es va començar a elevar el 1983. El seu desenvolupament, així com de la zona d'aparcaments va provocar però, la desaparició d'un vestigi de patrimoni arquitectònic del temps de la Guerra Civil, un niu de metralladores, del tipus de bola, i part del túnel annex, que encara es pot apreciar a la primera imatge.

La marina de Port d'Aro, a partir de 1988, de la dècada dels 90, i els anys successius va anar quedant envoltada progressivament de bolcs d'apartaments, majoritàriament destinades a segona residència, i que en època estival esdevenen una zona molt concorreguda.

Tot el conjunt es va construir en una extensa zona inundable o d'aiguamolls del municipi, anomenada Pinell-Ridaura. Justament, en els darrers anys s'ha potenciat la conservació d'un vestigi del mateix a l'altra banda del Ridaura: el Parc dels Estanys.