dilluns, 23 de febrer de 2009

BUTLLETÍ número 12

LES XIFRES PARLEN
Us presentem a continuació l'estadística de préstecs i consultes dels tres darrers anys:

2006
13 Consultes externes
212 Préstecs interns

2007
181 Consultes externes
346 Préstecs interns

2008
161 Consultes externes
549 Préstecs interns

En el nombre de consultes externes (presencials, telefòniques, fax i correu electrònic) malgrat haver reduït el nombre, aquesta mínima davallada intuïm que ens marca la franja d'estabilitat que esperàvem assolir en aquest valor. Després d'uns primers anys d'un Servei en que s'ha treballat per a disposar d'una base documental accessible i consultable per mitjà de les eines que hem anat elaborant calia trobar aquesta franja. Pel què fa al nombre de préstecs interns de documentació al propi Ajuntament HA AUGMENTAT EXPONENCIALMENT DE FORMA CLARA.

Aquest augment demostra que la utilitat i la confiança en aquest Servei municipal millora any rera any.

Tant els usuaris interns, l'Ajuntament, com els usuaris externs, els ciutadans, valoren el tractament arxivístic que progressivament anem donant a la documentació. Un tractament que entre altres coses permet una recuperació eficaç de dita documentació per als diferents usos informatius.

GRÀCIES A TOTHOM!!!