divendres, 3 de juliol de 2009

BUTLLETÍ número 15

L'AUGMENT DELS DRETS DELS CIUTADANS AUGMENTA LES OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT
Una nova oportunitat se’ns presenta.
Fa anys que disposem d’ordinadors, i també uns quants que disposem d’Internet. Segur que alguna vegada heu sentit parlar d’administració electrònica, finestreta única, les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) i segurament, la gran majoria, el que n’heu extret no ha passat de tenir-ne una opinió. Aquesta postura és perfectament comprensible. És sabut per tots que l’ésser humà té el mal vici que fins que les coses no l’afecten de debó no actua. Tots aquests temes d’e-administració encara no us ha resultat indispensable conèixer’ls per tirar endavant la vostra feina diària i lògicament el dia a dia dóna molta feina i no val a entretenir-se.

Què us semblaria si us digués que l’oportunitat que us comento us comportés un alleugeriment en la feixuga i monòtona feina diària. No se us desperta la curiositat?
Doncs bé, la tecnologia com instrument de transformació de la societat, i per extensió de l’Administració pública ja no és una opció és una necessitat. Administració electrònica no és només posar tecnologia a la forma de relacionar-se amb els ciutadans, o automatitzar processos interns gràcies a la tecnologia. Ja és hora que treiem suc de tenir ordinadors!

Estem al 2009, l’era de les tecnologies, Internet, correu electrònic, facebook, you tube, e-mule,… en què els nens de ben petits ja saben com funciona un ordinador, saben xatejar, moure's sense por,... fins i tot molts avis dediquen més temps a l’ordinador i a Internet que a jugar a la botifarra. Tard o d’hora havia d’arribar: Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE núm. 150 de 23 de juny de 2007) o el Reial Decret 899/209, de 22 de maig, per el que s’aprova la carta de drets dels usuaris als serveis de comunicacions electròniques.

La llei 11/2007 és una llei ambiciosa, amb gran impacte a les administracions perquè implica uns necessaris canvis organitzatius amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relacions amb altres administracions i les nostres relacions amb les persones, empreses i organitzacions. Aquesta llei vigent a partir del 31 de desembre de 2009 obliga les administracions a utilitzar els mitjans electrònics. Si bé el ciutadà podrà continuar adreçant-se pels canals corrents, els canals electrònics es contemplaran com igual de lícits. Això implica infraestructura de telecomunicacions però també, i més important, que nosaltres com a treballadors públics obligatòriament realitzem un esforç per adaptar-nos a aquest nou entorn (unes noves metodologies de treball, redefinir procediments, revisar organigrames i responsabilitats, redefinir la cultura del paper, familiaritzar-se amb el document electrònic i el seu funcionament i validesa, etc.)

Aquesta llei posa data a l’inici de començar a posar-se al dia amb tot el tema de documents electrònics. Queda lluny el dir: Això no és per nosaltres, o anirem fent com fins ara! Des del precís moment que no és una cosa potestativa de l’ajuntament sinó del ciutadà, amb els seus drets, d’introduir-nos en l’administració electrònica; a partir de l’any que ve quan ens enviïn un correu amb un document signat digitalment demanant iniciar un expedient o de documentació pertanyen a un expedient iniciat, caldrà estar preparats!, si ens demanen que volen rebre les notificacions via correu electrònic, amb el què implica de signatura digital (fer-la, saber-la com guardar, com vincular aquests documents als expedients en paper -no valdrà imprimir-los) caldrà estar preparats!

Una nova època, un nou marc legal, unes noves demandes que impliquen canvis en la nostra feina, es la nostra obligació estar preparats i adaptar-nos!

Per saber-ne més vegeu:
- comentaris a la Llei 11/2007
- Documents sobre Administració electrònica
- Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE núm. 150 de 23 de juny de 2007)
- Reial Decret 899/209, de 22 de maig, per el que s’aprova la carta de drets dels usuaris als serveis de comunicacions electròniques.